bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

Liczniki agnat.plA A A

USUWANIE AZBESTU


Rusza Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2018

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Chodzieży informuje, że od 11 kwietnia 2018 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków
o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2018 r.

Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin.

 

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

 

Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w urzędach gmin lub Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 14a (budynek C Starostwa).

WAŻNE

 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy i do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danej gminie.

 

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny ( zał. nr 2 do regulaminu) oraz odpowiednie oświadczenie ( zał. nr 3) .

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Budownictwa
i Zamówień Publicznych tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych
z demontażem wyrobów zawierających azbest.

 

Wnioski można składać w:

- kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1

- Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek C Starostwa przy
ul. Wiosny Ludów 14A, I piętro pok. nr 8.

 

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 9 maja 2018 roku.

 

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie zawarte są w Regulaminie określający zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2018 roku”, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 350/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku.

Link do uchwały

 

W ramach Programu koszty związane z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywane są w 100%.

 

 

Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonu:

tel. 67/28-11-643, 67/28-11-641 lub 67/28-11-642.

 

Do pobrania:

  • Dokumenty

 

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Administracja
eurzad4.swf
Administracja Budżet
Uchwały
Budżet

Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Gospodarka Odpadami
Gospodarka Odpadami
Dowiedz się więcej...

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0