bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3020
A A A
Sołtys: - Wiesława Walkowiak

Liczba mieszkańców: 156

Wsie: Pietronki


Skład Rady Sołeckiej:


1.      Leszek Przewoźniak – Przewodniczący Rady
2.      Tomasz Chróściński
3.      Izabela Cybulska
4.      Adrian Lorkowski
5.      Sylwia KluckPIETRONKI - to nieduża, ale pełna uroku wieś liczy 156 mieszkańców. Większość z nich to emeryci i renciści. Jest tylko jeden rolnik, Jacek Dziamski, który przejął od ojca 40-hektarowe gospodarstwo.  Jak niesie legenda nie ma tam ani jednego bociana. Dawano temu, po I rozbiorze Polski, na łąkach w okolicach Rycerskiego Stawu w Pietronkach bardzo często odbywały się "sejmiki" bocianów. Ich głośny klekot rozchodził się po całej okolicy. Rozjuszona tym szlachta którejś jesieni postanowiła urządzić wielkie polowanie na te ptaki. Razu pewnego schwytano kilka bocianów i żywcem je upieczono, ku uciesze pijanych szlachciurów. Bociany krążące nad Rycerskim Stawem wpadły w gniew, schwytały kawałki tlącego się drewna i rzucały je na domy. Spaliło się pół wsi. Od tego czasu nikt nie widział w Pietronkach gniazd bocianich. Rodowód Pietronek sięga pierwszej połowy XV wieku. Majątek ten posiadał ród Radwanowskich. W XVIII wieku dziedzicami Pietronek i przyległych włości byli kolejno Drzewieccy i Chmielewscy. W XIX wieku władały nim rodziny niemieckie. W 1901 roku posiadłość tę nabył hrabia Ignacy Bniński , prezes Towarzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu. On to na miejscu dawnego dworu wybudował pałac, którego bryła zachowała się do dzisiaj. Bywał tu miedzy innymi poznański rzeźbiarz Sylwester Mańczak i malarz Julian Fałat. Hrabia Bniński zmarł w 1920 roku i został pochowany na cmentarzu w Pietronkach. Na tej zabytkowej nekropolii, powstałej naprzeciw obecnie zrujnowanej nekropolii ewangelickiej, pełniącej do dnia dzisiejszego funkcję czynnego cmentarza katolickiego - wśród wiekowych dębów, jest więcej starych grobów. Spoczywa tu między innymi Bronisław Jankowiak, powstaniec Wielkopolski, zmarły w 1936 roku. Po 1945 roku pałac, w którym urządzono dom kultury i przedszkole, popadł w ruinę. Został odbudowany w 1978 roku. W pięknych wnętrzach obecnie swą siedzibę ma Centrum Szkoleniowe. Pałac zadziwia bogactwem, wieś stara się mu dorównać. Po byłej filialnej szkole, która mieściła się w budynku zbudowanym w 1909 roku przez matkę hrabiego Bnińskiego właśnie na szkołę, zostały już tylko kroniki pisane przez ostatniego kierownika tej placówki Wiesławę Walkowiak. W obiekcie, poza przedszkolem, udało się jednak utworzyć świetlicę terapeutyczną dla dzieci z okolicznych wsi: Pietronek, Studziec i Adolfowa. Oprócz zajęć w tygodniu w niedzielę w świetlicy - kaplicy odbywają się msze dla mieszkańców wspomnianych wsi. Wieś jest skanalizowana, ma wodociąg i telefony.2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0