bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

4898
A A A

Gospodarka OdpadamiUchwała dot. gospodarki odpadami komunalnymi  
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1.04.2019 Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . Zrób opis warunków udzielania zezwoleń  a na dole tych warunków do pobrania wniosek, uchwała Rady Gminy

Opis warunków   

Uchwała 

Wniosek 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gospodarka Odpadami Komunalnymi zmiany od 1.01.2017 roku


Deklaracja
Miejsce zagospodarowania odpadówPunkt selektywnej zbiórki odpadów w Kamionce prowadzi Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież tel. 67 28 21 608

Uchwała dot. sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Rejestr działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Informacja
Wniosek


Sprawozdania

Wójt Gminy Chodzież przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.

Spr. dot. odbierania odpadów - WZÓR
Spr. dot. nieczystości ciekłych - WZÓR
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0