bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

2255
A A A

Aktualności : „Stanica w Trójmieście"

Zgodnie z terminami zawartymi w umowie zakończono realizację operacji pn. „Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej”.  Przedsięwzięcie miało na celu rozszerzenie wykorzystania istniejącej sali o funkcję turystyczną wykorzystując walory terenu, na którym jest usytuowana świetlica w Słomkach. Zadanie zrealizowane zostało przez Gminę Chodzież, która jest członkiem Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka. W ramach Operacji wykonano remont sali głównej, tj. wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie w sali, podwieszony został sufit, dokonano wymiany podłogi, zainstalowano parapety wewnętrzne, pomalowano ściany oraz zmodernizowana została scena i wejście główne do budynku. Przed wejściem zainstalowany został podjazd dla osób z niepełnospawnością ruchową oraz usytuowana została tablica informacyjna zawierająca mapę ścieżek rowerowych, zdjęcia z gatunkami zwierząt żyjącymi w wodach i nad wodami gminy Chodzież oraz nazwę projektu i źródła jego finansowania.              

Zadanie współfinansowane jest  z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4  „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej”  objętego   Program  Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”.  Wartość zadania wynosi 138.780,65 zł,   z tego w ramach umowy zawartej przez Gminę z Województwem Wielkopolskim  dofinansowanie  wynosi 113.159 zł, której środki Unii Europejskiej w ramach   EFMR  to   96.185,15 zł .                 

Cel głównym projektu jest stworzenie miejsca obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez rozszerzanie charakteru użytkowania obecnego budynku świetlicy wiejskiej w Słomkach o funkcję rekreacyjno-turystyczną. Cel ten  wpisuje się w Cel Ogólny II LSR, tj. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru  NGR  oraz zdefiniowane dla niego cele szczegółowe.  
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Gospodarka Odpadami
Gospodarka Odpadami
Dowiedz się więcej...

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0