bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

11755
A A A

Aktualności : „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”


  Zakończono i odebrano prace budowlano-montażowe dotyczące operacji pod nazwą                              „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”.     


Operacja obejmowała m.in.: przygotowanie terenu, korektę i wyrównanie linii brzegowej istniejącego zbiornika w miejscu kaskady, budowy wodotrysku z kaskadą, wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z podejściami i wyjściem z przejść dla pieszych, oświetlenia skweru, trawników i przejść dla pieszych ustawienie kładki, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjno-ostrzegawczych.

Przedsięwzięcie wykonano w centrum wsi z wykorzystaniem naturalnych walorów istniejącego stawu i jego otoczenia co jest dodatkową zaletą również w poprawie i wyeksponowaniu walorów wizualnych tego miejsca.

W wyniku zrealizowania ww. operacji osiągnięty został cel, tj. stworzenie miejsca rekreacji we wsi Podanin poprzez odnowę zagospodarowania stawu i skweru w Podaninie. Cel ten wpisuje się w Cel Ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR oraz zdefiniowane dla niego cele szczegółowe Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowanej przez Nadnotecką Grupę Rybacką z siedzibą w Pile. Gmina Chodzież jest członkiem Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Zadanie współfinansowane jest z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość zadania wynosi 79298,88 zł, z tego dofinansowanie to 85 % kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę 60651,00 zł z której środki Unii Europejskiej w ramach EFMR to 51553,35 zł.

 
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Nasza Gmina
Nasza Gmina


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0