bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3839
A A A

Aktualności : Przebudowa dróg w Stróżewku i Kamionce

Gmina Chodzież zakończyła zadania dot. przebudowy dróg w Stróżewku za 170 000 zł i Kamionce za 200 000 zł. Inwestycje zostały dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umowami na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zadania zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 163.225 zł
Ogółem wykonano roboty w ciągach drogowych na łącznej długości 255 mb w Stróżewku i 217 mb w Kamionce oraz szerokość 4 metry każda.

Zakres przebudowy dotyczył:
- roboty przygotowawcze tj. pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza, roboty ziemne
- tymczasowy projekt organizacji ruchu zapewniający dojazd do posesji
- roboty rozbiórkowe warstwy ziemnej i tłuczniowej wraz z wywozem na drogi gruntowe
- wykonanie koryta oraz podbudowy z mieszanki związanej cementem
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej
- roboty uzupełniające i wykończeniowe tj. wjazdy, oporniki drogowe, itd.

Sukcesywna budowa dróg dojazdowych do pól w wybranych lokalizacjach poprawia infrastrukturę drogową Gminy Chodzież i znakomicie wpisuje się w ofertę poprawy warunków życia jej mieszkańców. Corocznie znaczna część budżetu przeznaczana jest na inwestycje służące poprawie warunków bytowych z troską o środowisko naturalne człowieka. W przebudowie w/w dróg wykorzystano materiały budowlane pochodzące z Województwa Wielkopolskiego.
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0