bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

17038
A A A

Aktualności : GMINA CHODZIEŻ Jest absolutorium!

Radni pozytywnie ocenili działania, strategię i zaangażowanie wójta Gminy Chodzież jednogłośnie udzielając absolutorium za rok 2019. Czwartkowe głosowanie z dnia 16 lipca poprzedziło kilka innych nie mniej ważnych punktów w tym przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2019. Nie obyło się także bez dyskusji i merytorycznych pytań.


Po dłuższej przerwie jedna z dwóch najważniejszych sesji w roku odbyła się nie w trybie zdalnym, lecz tradycyjnie na żywo w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Dodajmy jednak iż zachowane zostały odpowiednie odległości, a wszyscy uczestnicy mieli maseczki lub przyłbice. W posiedzeniu z uwagi na szczupłość sali uczestniczyły wyłącznie osoby niezbędne (wójt, radni, skarbnik i obsługa techniczna).       

Pierwszym ważnym punktem obrad była debata o stanie gminy. Merytorycznej oceny raportu i jego odbioru wśród mieszkańców dokonał wiceprzewodniczący Rady, Krzysztof Sobala. - Nikt z mieszkańców nie złożył żadnych zastrzeżeń - informował radny. To co zostało zrobione jest bardzo pozytywnie odbierane. Choćby chwalone rozwiązanie kwestii wywozu odpadów wielkogabarytowych. U nas „wielkogabaryty” wywozi się za darmo. Mam obawy czy jednak ktoś tego nie wykorzystuje. Czy my nie mamy podrzucanych kukułczych jaj?    

Natomiast radny Adam Nochowicz dodał, iż z niepokojem obserwuje coraz bardziej konsumpcyjną postawę ludzi. Zaledwie garstka bierze udział w akcjach i w sprzątaniu z czym trudno mu się pogodzić.      

Tematem dyskusji stały się też szkoły, które w zgodnej opinii, mogą być przedmiotem dumy, bo to dzięki remontom i udziałom w projektach śmiało mogą konkurować ze szkołami miejskimi. - W Gminie nie ma praktycznie szkoły w której byśmy nie prowadzili jakichś prac, modernizacji i przeróbek. Będziemy dalej w nie inwestować, bo nie da się przejść obojętnie obok czegoś, co jest naszą przyszłością - komentowała pani wójt. - W najbliższych latach na oświatę wydamy ok 15 mln złotych. Trzeba stawiać poprzeczkę coraz wyżej. Jesteśmy dopiero gdzieś w jednej trzeciej drogi.     

Dalej wójt omówiła inwestycje i pomysły, z których jak zaznaczyła większość jest konsultowana ze społeczeństwem. Wiele z nich rodzi się oddolnie. Gmina jest obszerna, tymczasem choćby sprawy remontowe wymagają nieraz szybkich decyzji. Złożoność problemów jest olbrzymia, każda wieś ma swoje potrzeby i swoje ambicje.     

Jak można się domyśleć, wójt Kamila Szejner nie miała problemów z uzyskaniem wotum zaufania, które radni przegłosowali jednogłośnie. Wyniki przyjęto z aplauzem i oklaskami. Równie gładko, choć nie bez pytań radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chodzież za rok 2019. Zanim jednak do tego doszło wniosek Komisji Rewizyjnej musiał wcześniej uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.                   

Parę chwil później radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy za rok ubiegły. W finale tej części sesji nie obyło się bez kwiatów i gratulacji. Wszystkim obecnym podziękowania  złożyła także przewodnicząca rady Ewa Śliwińska.      

- Udało się wspólnie zrobić wiele rzeczy - mówiła wójt Kamila Szejner. - Chcę podziękować przede wszystkim pani skarbnik Małgorzacie Hajman, mojej zastępczyni Ewie Kubiś i sekretarzowi Gminy Katarzynie Staśkowiak, ale też pracownikom urzędu, dyrektorom szkół i sołtysom. Na sukces złożył się ogrom działań, ich ciężka niezapłacona ale dająca za to wiele satysfakcji praca. To dodaje nam skrzydeł, dzięki temu możemy być dumni z tego co już w gminie osiągnęliśmy. To jednak nie koniec drogi…
k
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0