bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

73330
A A A

Aktualności : CHODZIEŻ. Przyjęto prawie 20 uchwał… Pracowita sesja rady gminy

Wszystkie merytoryczne punkty radni omówili wcześniej podczas komisji. Dlatego też piątkowe posiedzenie w dniu 19 lutego br., było sprawnie poprowadzone w systemie zdalnym przez przewodniczącą Ewę Śliwińską. 


Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania ze swojej działalności i zaznajomili radnych z rezultatami dyskusji nad bieżącymi projektami. Kolejne punkty - projekty uchwał, radni procedowali jednogłośnie, wśród nich  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chodzież. Przyjęto też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kilka uchwał dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości i spraw lokalowych. Ważnym punktem było przyjęcie „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Chodzież na lata 2021-2029”, a także „Programu wspierania rodzin w gminie na lata 2021-2023”.      

ednocześnie wzorem innych rad lokalnych radni procedowali dwie petycje i uznali radę gminy Chodzież za niewłaściwą do ich rozpatrzenia. Petycje w sprawie masowych szczepień przeciwko COVID 19 rada przekazała wg. właściwości Radzie Ministrów.      

Po sprawnym przegłosowaniu kilkunastu punktów merytorycznych, głos zabrała wójt gminy Kamila Szejner. W swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami poinformowała m.in. o oczekiwaniu gminy na ogłoszenie ostatecznej listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, do którego zgłoszono „Budowę drogi w Stróżewie ”.      

- Otrzymaliśmy już pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, informujące o umieszczeniu nas na liście rekomendowanych do dofinansowania. Ostateczna lista ukaże się po zatwierdzeniu jej przez prezesa Rady Ministrów. W związku z naborem o wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla  gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, złożyliśmy wniosek do wojewody o wsparcie przebudowy drogi w Podaninie. Trwa również budowa drogi w Studzieńcu, ul. Spokojna. To zadanie dotyczy drogi z kostki betonowej dł. 214 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem…     

Dalej, p. wójt poinformowała o zmianach studium zagospodarowania w Gminie Chodzież m. in w obrębie wsi Podanin, Konstantynowo, Kamionka oraz Studzieniec.  Wydzielono też działki i podzielono nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową m. in w Ratajach i w Stróżewie. Radni dowiedzieli się również o przeprowadzonej weryfikacji mienia gminy Chodzież. I tak na dzień 1 stycznia 2021 r. na stanie gminy było 999 działek ewidencyjnych liczących 372 hektary.      

Znany jest nowy termin realizacji projektu „Tarlisko w Trójmieście”, na który gmina dostała finansowanie, Został on wyznaczony na koniec sierpnia br. Natomiast związane z tym spotkanie promocyjno-kulturalne dla 130 mieszkańców gminy wraz z konkursem kulinarnym zaplanowano na 12 czerwca 2021 roku. Oczywiście  realizacja tego zadania uzależniona jest od sytuacji epidemicznej i decyzji rządu w tym zakresie.
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0