bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

943
A A A

Aktualności : Transport na szczepienie COVID-19 osoby uprawnione

Mieszkańcy Gminy Chodzież, którzy potrzebują pomocy w przemieszczeniu się do punktu szczepień (oddalonego w promieniu do 10 km od miejsca zamieszkania ), mogą to zgłosić telefonicznie (tel.784033203) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00, minimum dwa dni przed datą wyznaczonego terminu szczepienia.

Realizację transportu organizuje i koordynuje Urząd Gminy Chodzież. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy którzy:- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę, lub

- mają obiektywne, niemożliwe do pokonania trudności w samodzielnym dotarciu się do punktu szczepień.

W przypadku korzystania z transportu organizowanego przez Gminę Chodzież konieczne będzie wypełnienie dokumentów:

- oświadczenia o przyczynie skorzystania z transportu wraz z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzenie realizacji transportu.

 

Wytyczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom jak i osobom przewidzianym do transportu - kwalifikacja osób wskazanych do transportu:

1. Każda osoba przed wejściem do pojazdu musi zostać poddana badaniu temperatury termometrem bezdotykowym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przyjmuje się, że osobie/osobom posiadającej/-cym temperaturę => 38°C wykazaną w 3 kolejnych badaniach odmawia się transportu.

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba przewidziana do transportu nie może być wpuszczona do pojazdu.

Źródło: "Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów" opracowane przez zespół Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wer. 01.16.21.

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19:

1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).

2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Transport pacjenta leżącego:

Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych procedur przewozowych.


Źródło – Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-transportu-do-punktow-szczepien-przeciw-covid-19-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0