bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

925
A A A

Aktualności : Rusza powiatowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

 
Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do dnia 7 czerwca 2021r. będzie przyjmować wnioski o udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1.
 
Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, miejsko-wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (w przypadku przyznania dotacji).

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, miejsko-wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

WAŻNE

Przed złożeniem wniosku należy udać się do właściwego urzędu gminy, celem uzyskania poświadczenia gminy o ujęciu obiektu budowlanego w rejestrze wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w urzędach gmin lub Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 (budynek „B” Starostwa).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy i do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danej gminie.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny (zał. nr 2 do regulaminu) oraz odpowiednie oświadczenie (zał. nr 3 do regulaminu).

Informacje dot. realizacji Programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - nr telefonów: 67/28-12-781 lub 67/28-12-782, 67/28-12-780.

W ramach Programu koszty związane z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywane są w 100%.

W Urzędzie Gminy Chodzież sprawami dot. usuwania azbestu zajmuje się Lucyna Ewert – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa,  tel. 67/ 28-21-608 w. 32 lub 28-11-832.

Więcej informacji w zakładce AZBEST
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0