bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

8374
A A A

Aktualności : OLEŚNICA XXXIV Sesja Rady Gminy Remont czas zacząć…

W dniu 28 września podczas ostatniej sesji rady gminy, radni obok przegłosowania przygotowanych uchwał wysłuchali informacji wójta gminy o zaawansowaniu gminnych inwestycji. M. in. ruszyły już prace remontowe przy elewacji Szkoły Podstawowej w Oleśnicy.


To jedna ze sztandarowych inwestycji chodzieskiej gminy. Już wcześniej nie skąpiono środków na wnętrze szkoły, które zostały wyremontowane i wyposażone na miarę XXI wieku. Wreszcie przyszedł czas na elewację i uporządkowanie otoczenia.     

Zanim jednak radni podczas sesji w dniu 28 września usłyszeli na ten temat garść informacji, przyjęte zostało sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności międzysesyjnej oraz przegłosowano kilka  projektów uchwał. Jednym z ważniejszych punktów była zmiana dotycząca uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Kilka projektów dotyczyło przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany statusu nieruchomości. W dalszej części prowadząca obrady, przewodnicząca rady Ewa Śliwińska oddała głos wójtowi gminy Kamili Szejner która złożyła sprawozdanie z działalności między sesjami.      
Włodarz gminy skupiła się przede wszystkim na trwających i przygotowywanych inwestycjach. A tych jest sporo. M. in. złożony został wniosek o płatność dla zadania „Budowy drogi Stróżewo gm. Chodzież”, na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi w Ratajach ul. Kwiatowa, rozstrzygnięto też przetarg na przebudowę drogi w Ratajach ul. Chodzieska. Przyjęta została oferta najtańsza spośród czterech, jakie zostały złożone na wykonanie wspomnianego zadania. (Kwota oferty wynosi 143 733 zł). Znany jest wynik przetargu na przebudowę drogi w Podaninie, na które gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W tym przypadku podpisanie umowy wyznaczono na 5 października. Trwa również budowa świetlicy wiejskiej w Zacharzynie - kwota wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 mln zł. Zakończyły się ważne prace dotyczące zadania na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Strzelcach. Gmina oczekuje również na wyniki naboru trzech wniosków złożonych w ramach programu Polski Ład. Są to: Budowa drogi w Studzieńcu os. Przylesie (wnioskowana kwota to 859 000 zł), budowa przedszkola w Zacharzynie - wnioskowana kwota 3 460 000 zł. i budowa drogi w Ratajach  wnioskowana kwota 1 080 000 zł.       

I jeszcze coś… Wójt gminy poinformowała o dokonaniu wyboru wykonawcy remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Wyremontowane wnętrza szkoły już robią wrażenie, ale dopiero oddanie całości stanowić będzie komplementarną całość. Prace ruszyły, elewację oplotły rusztowania. Przypomnijmy, wolno stojący obiekt to dawny pałac von Koenigsmarcków wybudowany w połowie XIX w. Remont ma przywrócić mu dawny wygląd i niektóre funkcje. Ukoronowaniem ma być zagospodarowanie przestrzeni przypałacowej. - Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i objęty opieką konserwatora. Wykonawcą zadania została firma z Ryczywołu. Cena oferty to 1 278 000, 00 zł i była najtańszą spośród trzech złożonych przez oferentów.  Elewacja ma być gotowa do końca b.r.      
Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna z UG
Platforma Komunikacyjna z UG


Ważne dokumenty
Ważne dokumenty
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy
Mapa Gminy
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny
Informator turystyczny

Psy do adopcji
Psy do adopcji
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0