bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

Liczniki agnat.plmała czcionka średnia czcionka duża czcionka


Rataje - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
Zespół Szkolno Przedszkolny w Stróżewie: Stróżewo - rozbudowa szkoły
Wójt Gminy Chodzież
ogłasza  t r z e c i  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież na nieruchomości  gruntowej położonej  w Zacharzynie (działka gruntu oznaczona numerem 414/2 o powierzchni 0,4452 ha).
Wójt Gminy Chodzież
o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10).
Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słomki dz. 101
Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICTGminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież
Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Strzelcach: Strzelce - rozbudowa szkoły
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież
Budowa drogi - Rataje ul. Leśna Polana
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież
Wójt Gminy Chodzież ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie – działka 414/2 o powierzchni  0,4452 ha.
Wójt Gminy Chodzież ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież, położonych w Ratajach przy ulicy Lawendowej (niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami 325/9 i 325/10)


  Następna »  Ostatnia »»2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0